اقامت از طریق حمایت کارفرما

ویزای انتخابی کارفرما (زیرگروه 186)

این ویزا به صورت اقامت دائم است و به افراد دارای تخصص اجازه می دهد تحت یکی از صورتهای زیر در استرالیا به کار بپردازند:

 • تغییر اقامت موقت به دائم
 •  ورود مستقیم
 •  توافق کاری

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

 •  در شش ماه گذشته به حمایت (اسپانسری) یک کارفرمای استرالیایی مورد تأیید درآمده باشید.
 •  تخصص، تحصیلات و دانش زبان انگلیسی لازم را داشته باشید.
 • سن شما کمتر از 50 سال باشد.

این ویزا از نوع ویزای اقامت دائم است و شامل انواع ذیل می باشد:

 •  از طریق تبدیل اقامت موقت: جهت افرادی که ویزای زیرگروه 457 داشته و در همان شغلی که کارفرما اسپانسر آنها شده است بمدت دو سال کار کرده اند و قصد تبدیل ویزای خود را به ویزای اقامت دائم دارند.
 •  از طریق ورود مستقیم: جهت افرادی که کارفرما اسپانسر آنها شده و هرگز در استرالیا کار نکرده اند یا کار آنها بصورت مختصر بوده است یا جهت افرادی که مقیم موقت هستند و صلاحیت اقدام از طریق تبدیل اقامت موقت را ندارند یا جهت افرادی که درخواست خود را قبل از 1 ژوئیه 2012 ثبت کرده اند.
 •  از طریق قراداد کاری: جهت افرادی که از طریق قرارداد کاری با یک کارفرما، از طرف کارفرما اسپانسر می شوند.ویزای کار موقت بر اساس مهارت (زیرگروه 457)

این ویزا به افراد دارای تخصص اجازه می دهد به استرالیا عزیمت کرده و در تخصص خود برای اسپانسر تأیید شده تا چهار سال به کار بپردازند.

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

 •  به حمایت (اسپانسری) یک کارفرمای استرالیایی مورد تأیید جهت کار در یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص استرالیا درآمده باشید.
 •  تخصص لازم را جهت سمت شغلی مربوطه داشته باشید.
 •  ملزومات پروانه اشتغال و شماره ثبت را برآورده کنید.
 •  دانش زبان انگلیسی شما جهت انجام کار کافی باشدویزای کار موقت (اقامت کوتاه مدت) (زیرگروه 400).

این ویزا برای افرادی است که قصد دارند به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا تا 3 ماه:

 • مشغول کار بسیار تخصصی کوتاه مدت شوند
 •  به دعوت یکی از سازمانهای استرالیایی در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شرکت کند
 •  در یکی از فعالیتها یا مشاغل مورد توجه کشور استرالیا شرکت کند

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که خارج از استرالیا باشید و دارای یکی از شرایط ذیل باشید:

 •  دارای تخصص، دانش یا تجربه کاری ویژه ای باشید که به تجارت استرالیا کمک کند.
 •  جهت شرکت در رویدادی که توسط سازمانی در استرالیا مدیریت می شود دعوت شوید.
 •  به حضور شما در استرالیا در شرایط استثنایی و دارای اهمیت ملی نیاز باشد.

شما باید بتوانید نشان دهید که:

 •  کاری که قصد انجام آن را دارید کوتاه مدت است.
 •  شما الزاماً نیاز است جهت انجام کار خود در استرالیا باشید.
 •  شما پشتوانه مالی کافی داشته باشید.
 •  مشغول به تحصیل در دوره ای جهت کسب مدرک رسمی نمی شویدویزای کار موقت (اقامت بلند مدت) (زیرگروه 401).

بواسطه این ویزا شما می توانید بصورت موقت به استرالیا آمده تا:

 •  تحت یک توافق تبادل نیروی کار در سمت تخصصی خود کار کنید.
 •  در رقابتهای ورزشی سطح بالا شرکت کنید.
 •  مشغول کار تمام وقت مذهبی شوید.
 • مشغول کار خانگی تمام وقت برای مدیران اجرایی ارشد خارجی شوید.

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

 • توسط اسپانسر تأیید شده ای مورد حمایت (اسپانسری) قرار بگیرید.
 •  جهت انجام کار معینی مورد حمایت (اسپانسری) قرار بگیرید.
 •  دارای تخصص، دانش و تجربه کاری مرتبط با کار اسپانسرشده باشید.
 •  بتوانید نشان دهید پشتوانه مالی کافی دارید.

این ویزا از نوع ویزای اقامت دائم است و شامل انواع ذیل می باشد:
• از طریق تبادل نفرات: بمنظور ایجاد موقعیت جهت آشنایی با فرهنگ های دیگر، ارتقاء سطح روابط بین المللی، توسعه سطح دانش و تجربه نفرات متخصص.
• ورزشی: جهت ارتقاء سطح کیفی ورزش در استرالیا از طریق شرکت در رقابتهای سطح یک با افراد مقیم استرالیا (این نوع مشمول شرکت کننده ها یا تیم کمکی، مربیان، و داوران میشود).
• مذهبی: جهت انجام خدمات مذهبی یک موسسه مذهبی در استرالیا.
• کارگر خانگی: جهت انجام امور مربوط به خانه مدیران اجرایی خارجی.

بواسطه این ویزا شما می توانید:

 •  در استرالیا برای مدتی که لازم است اقامت داشته باشید (حداقل 2 سال اقامت).
 •  اعضاء خانواده واجد شرایط را با خود به استرالیا ببرید.
 •  تا تاریخ اعتبار ویزای خود به و از استرالیا به دفعات عزیمت کنید.ویزای کار موقت (روابط بین الملل) (زیرگروه 403).

بواسطه این ویزا شما می توانید بصورت موقت به استرالیا بیایید:

 •  در رابطه با یک توافق دوجانبه (توافق دولتی)
 •  جهت نمایندگی یک دولت خارجی یا تدریس یک زبان خارجی در یک مدرسه استرالیایی (نمایندگی دولت خارجی)
 •  جهت انجام کار خانگی یک دیپلمات (کارگر خانگی)
 •  به عنوان شخصی با مصونیت و امتیازات قانونی
  شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که قصدتان اقامت موقت در استرالیا باشد و بتوانید نشان دهید پشتوانه مالی کافی دارید.

بواسطه این ویزا شما می توانید:

 • در استرالیا بصورت موقت اقامت داشته باشید.
 •  به کاری که در درخواست ویزای خود اعلام کرده بودید مشغول شوید.
 •  تا تاریخ اعتبار ویزای خود به و از استرالیا به دفعات عزیمت کنید.
  ویزای کار موقت (مشاغل سرگرم کننده) (زیرگروه 420).
  بواسطه این ویزا شما می توانید در صنعت تفریحی استرالیا به عنوان یک نمایش دهنده یا پرسنل تهیه و پشتیبانی به کار بپردازید.

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

 • به حمایت (اسپانسری) یک کارفرما جهت شغل سرگرم کننده ای درآمده باشید.
 •  در زمینه مشاغل سرگرم کننده به کار بپردازید.
 •  دارای تخصص، دانش و تجربه کاری مرتبط با کار اسپانسرشده باشید.
 •  دارای پشتوانه مالی کافی باشد.

این ویزا از نوع ویزای موقت است و شما زمان درخواست جهت این ویزا می توانید داخل یا خارج از استرالیا باشید. بواسطه این ویزا شما می توانید:

 •  در فیلم و تلویزیون یا برنامه های زنده (کنسرت) نقشی را ایفا کنید حتی اگر نقش شما در پشت صحنه باشد مثلاً در رابطه با کارگردانی، تولید یا دیگر نقش ها.
 •  مشغول به تهیه مستند یا آگهی بازرگانی شوید.
 •  در استرالیا برای مدتی که لازم است اقامت داشته باشید (حداقل 2 سال اقامت).
 •  اعضاء خانواده واجد شرایط را با خود به استرالیا ببرید.
 •  تا تاریخ اعتبار ویزای خود به و از استرالیا به دفعات عزیمت کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

Information

بیشتر