نتایج غیررسمی دعوت نامه های صادره 11 سپتامبر 2019 اداره مهاجرت استرالیا

این تحلیل ها بر اساس آنالیزهای موجود در اینترنت ، نتایج مشتریان ما ، آمار سازمان FB  ودیگر خبر گذاری ها در کنار منطق ریاضی به دست آماده از نتایج سالهای پیش بدست آمده است ،آمار رسمی فقط توسط اداره مهاجرت استرالیا در 2 تا 3 هفته آینده اعلام خواهد شد.

سپتامبر 2019 به نظر می رسد که مانند ماه قبل بسیار نا امید کننده و فقط به تعداد محدود 100 دعوتنامه برای ویزای 189 بوده است.

بدلیل نبود اطلاعات موثق از دلیل این تعداد کم دعوتنامه از سازمان مهاجرت استرالیا ،حدس ما بر این است که تعداد 18000 دعوتنامه ارسال شده در سال های 2018 و 2019 بلاتکلیف و در صف بررسی می باشند و ارسال دعوتنامه جدید تا بررسی این پرونده ها انجام نخواهد شد.

پیش بینی ماه های آتی:

سازمان مهاجرت استرالیا در نظر دارد 18،625  ویزا برای استرالیا و 2000 برای نیوزیلند صادر کند .

سازمان مهاجرت فعلا 18000 پرونده در دست دارد که باید این شمارش را به 10000 برساند تا بتواند طبق برنامه  ویزا ها را در حدود 7 ماه پس از دعوتنامه صادر کند.

به نظر می رسد که این سازمان فقط 9000 ویزای جدید صادر خواهد کرد. با توجه به رد شدن نزدیک به 30% از دعوتنامه ها پس 12،800 نفر دعوتنامه خواهند گرفت. به صورت متوسط پرونده ها 2 نفری می باشند پس در کل 6،400 دعوتنامه صادر خواهد شد.

اینطور می توان پیشبینی کرد که تا نوامبر مانند این ماه فقط 100 دعوتنامه ماهانه و 700 دعوتنامه تا ماه جون و از جولای 2020 دوباره ماهامه 1000 دعوتنامه صادر خواهد شد.

این دعوتنامه ها احتمالا به صورت  70% برای رشته های پروروتا و 30% برای غیر پروروتا تقسیم خواهند شد.

دعوتنامه سپتامبر 2019 اداره مهاجرت استرالیا