آیا کار با ویزای دانشجویی در اوبر یا به عنوان راننده تاکسی در استرالیا مجاز می باشد یا خیر؟

کار دانشجویی در اوبر استرالیا
کار در اوبر استرالیا با ویزای دانشجویی

کار به عنوان راننده تاکسی یا اوبر با ویزای دانشجویی در استرالیا

به عنوان یک قانون کلی، دانشجویان بین المللی نمی توانند بیشتر از 40 ساعت در هر دو هفته در طول ترم دانشگاهی کار کنند. این قانون در قوانین مهاجرت 1994 بند 8105 به صورت زیر ذکر شده است:

(1الف) دارنده ویزا نمی تواند قبل از شروع دوره درسی در استرالیا کار کنند

  • به استثنای موارد ذکر شده در بند (2) دارنده ویزای نمی تواند بیش از 40 ساعت در هر بازه ی 2 هفته ای در زمان برگزاری کلاس هایشان کار کنند.
  • بند یک شامل  موارد زیر نمی شود:

(الف) کاری که جز الزامات دوره تحصیلی بوده و در لیست موسسات و دوره ها دانشجویان بین المللی کامنولت (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students) به عنوان یکی از اجزاء دوره لیست شده باشد.

(ب) کار در زمینه تحقیقات دوره فوق لیسانس پژوهشی یا دکترا باشد و دوره فوق لیسانس پژوهشی و دکترا شروع شده باشد.

  • در این بند منظور از بازه دو هفته، دوره 14 روزه ای است که با روز دوشنبه شروع می شود.

تعداد ویزا های دانشجویی کنسل شده بدلیل رعایت نکردن این بند قانونی هر ساله در حال افزایش است. این بند قانونی شامل دانشجویان بین المللی شاغل در اوبر،اوبر ایت، اولا و رانندگان تاکسی و پیک موتوری نیز می شود. گزارش شده است که دانشجویان این قانون را جدی نگرفته و در شمارش تعداد ساعت کاری خود در زمان کار برای سرویس هایی مانند اوبر یا اولا را سهل انگاری می کنند . متاسفانه با این سهل انگاری، ویزای دانشجویی خود را در خطر کنسل شدن توسط اداره مهاجرت قرار می دهند.

قانون در زمینه شمارش ساعت کاری برای رانندگان سرویسهایی مانند اوبر واولا صریحا اعلام میکند که ساعت کاری راننده شامل تمام زمانهای انتظار برای مسافر و انتظار برای یافتن مسافر نیز می شود و این زمانها جز 40 ساعت کاری دانشجویی محسوب می شود.

در کل دانشجویان بین المللی باید به ساعات کار خود توجه دقیق داشته باشند و برای خرید اقلامی مانند اسنیکرز های خاص و دسته بازی پلی استیشن ساعت کاری خود را افزایش ندهند. دانشجویان باید در نظر داشته باشند که در صورت سوءظن، اداره مهاجرت می تواند ساعات کاری و حقوقی دانشجویان را از شرکت اوبر استرالیا دریافت کند . اگر اداره مهاجرت به این نتیجه برسد که دانشجو بالغ بر ساعت قانونی 40 ساعت، کار کرده است، نامه اطلاع رسانی برای شروع روال کنسل شدن ویزای دانشجویی ” Notice of Intention to Consider Cancellation (NOICC)  ”  را دریافت خواهد کرد.