نتایج غیررسمی دعوت نامه های صادره 11 اگوست 2019 اداره مهاجرت استرالیا

این تحلیل ها بر اساس آنالیز های موجود در اینترنت ، نتایج مشتریان ما ، آمار سازمان FB  ودیگر خبر گذاری ها در کنار منطق ریاضی به دست آماده از نتایج سالهای پیش بدست آمده است ،آمار رسمی فقط توسط اداره مهاجرت استرالیا اعلام خواهد شد.

به نظر می رسد که در 11 آگوست اداره مهاجرت استرالیا فقط تعداد محدود 100 دعوتنامه برای ویزای 189 صادر کرده است.

اینگونه به نظر می رسد که رشته های پروراتا 60% دعوتنامه ها را دریافت و باقی 40% به رشته های غیر پروراتا اختصاص داده شده است.

با توجه به نبود اطلاعات رسمی این آمار امکان تغییر و بروز رسانی دارد ، حتما دوباره مراجعه کنید تا از اطلاعات به روز شده آگاه شوید.

دعوتنامه های ارسالی استرالیا آگوست 2019

در صورت دریافت دعوتنامه در آگوست 2019 ، برای ما دعوتنامه خود را ارسال کنید تا به تولید اطلاعات دقیق تر کمک کنید .