نتایج دعوتنامه های صادر شده در 11 نوامبر 2018

نتایج دعوتنامه های صادر شده در ماه نوامبر 2018 به شرح زیر می باشد:

لینک 11 نوامبر

در این راند از صدور دعوتنامه ها همانند ماه اکتبر، برای متقاضیان ویزای 189 با 70 امتیازدعوتنامه صادر شد و برای متقاضیان ویزای 489 خویشاوندی با 80 امتیاز. در کل از مجموع 4350 دعوتنامه صادر شده، 4340 دعوتنامه سهم ویزای 189 و 10 دعوتنامه سهم ویزای 489 خویشاوندی بود ، ظرفیت لیست مشاغل تا پایان این راند به این صورت می باشد:

لینک ظرفیت مشاغل