طبیعت استرالیا

کشور استرالیا ششمین کشور بزرگ جهان است. سرزمین های اقیانوس اطلس سرزمین استرالیا سومین اقیانوس وسیع جهان است. این اقیانوس از سه اقیانوس دیگر تشکیل شده است که حدود ۱۲ میلیون کیلومتر مربع را پوشش می دهد.تقریباً ۷ میلیون کیلومتر مربع یا ۹۱ درصد کل این کشور را پوشش گیاهی بومی تشکیل می دهد.برای ۱۰ هزار سال زندگی و حس هویت استرالیایی های بومی به طور غیر مستقیم با زمین،اشکال،گیاه و جانورانش مرتبط بود.هویت تمام بومی های این کشور امروزه در ارتباط با طبیعت استرالیا شکل می گیرد.کشور استرالیا یکی از کشورهای پرجمعیت شهری است.بیش از ۸۰ درصد استرالیایی ها در ۱۰۰ کیلومتری ساحل زندگی می کنند.

زمین

برخی از مناطق این سرزمین قدیمی ترین سرزمین های کره زمین است.کشور استرالیا در حالی که غنی از تنوع زیستی است خاک و دریاهای آن از مواد معدنی فقیر در جهان است.این به دلیل ثبات زمین شناسی کشور است که یکی از ویژگی های اصلی زمین های کشور است.فقط شش درصد از زمین ها زراعی هستند.خاک های استرالیا به شدت وابسته به پوشش گیاهی برای تولید مواد مغذی و برای ثبات هستند.پاکسازی زمین،استخراج آب و حفاظت ضعیف خاک باعث کاهش کیفیت خاک این کشور می شود.

آب

کشور استرالیا خشک ترین کشوری است که روی زمین وجود دارد.تقریباً در یک سوم از این قاره چیزی نمی روید.بارندگی و جریان رودخانه در این قاره تقریباً در جهان متغیر است.
فعالیت های انسانی همچنان محیط های دریایی را تحت فشار قرار می دهد.آلودگی جدی ترین مشکل در کشور استرالیا است.اکثر آلودگی دریایی ناشی از فعالیت های زمینی، فرسایش خاک،استفاده از کودهای شیمیایی، فاضلاب و سایر تخلیه صنعتی شهری است.
این قاره در حال حاضر۶۵ Ramsar (یک کنوانسیون بین المللی است که قوانینی را برای حفاظت از تالاب ها فراهم می کند)۷ ونیم میلیون هکتار تالاب فهرست شده و بیش از ۸۵۰اعتبار ملی است.محیط دریایی کشور دارای ۴۰۰۰ گونه ماهی،۵۰۰ گئنه مرجانی در صخره های شمالی،۵۰گونه پستاندار دریایی و طیف گسترده ای از گونه های دریایی است.طبق آمار برآورد شده تا ۸۰ درصد از گونه های دریایی در آب های جنوبی استرالیا یافت می شود در جای دیگری از جهان درده نمی شود.

تنوع زیستی در کشور استرالیا

استرالیا یکی از کشورهای متنوع زیستی در این سیاره است.این کشور خانه بیش از یک میلیون گونه گیاهی و حیوانات است که بسیاری از آن ها در جای دیگری از جهان دیده نمی شود.حدود ۸۵ درصد گیاهان گلدار،۸۴ درصد از پستانداران،بیش از ۴۵ درصد پرندگان و ۸۹ درصد ساحل و ماهی های آب شیرین منحصر به این سرزمین است.

گیاهان و جانوران استرالیا

تنوع زیادی در کشور استرالیا بی همتاست، از گیاهان شامل تعداد زیادی از گونه ها در جنس های قابل توجه اکولوژی مانند : Eucalyptus، Acacia، Grevillea ،Mekakeuca، Allocasuarina است.
Acacias تمایل به زیستن در خشکی بخش های داخلی را دارد در حالی که اکالیپت ها در قسمت های مرطوب زیست دارند.امروزه انواع رایج ترین گیاهان دارویی هستند که با آب و هوای خشک سازگار هستند نوع غالب گیاه شناسی در قاره ۲۳ درصد مراتع گیاهی در استرالیای غربی،جنوبی و قلمرو شمالی است. در شرق لهستان اکالیپتوس متداول است و در غرب جنگل های آکاسیا،جنگل ها و درختچه ها وجود دارند.در کشور استرالیا بیش از ۳۷۸ گونه پستانداران،۸۲۸گونه پرنده،۳۰۰گونه از مارمولک ها،۱۴۰ گونه مار و دو گونه از تمساح وجود دارد.

جهت آشنایی با استرالیا و شرایط پذیرش مهاجر در این کشور با ما تماس بگیرید.