به منظور ارتقاء مهارت های خود در شغلتان، حیطه تحصیلات دانشگاهی، یا تخصصی خود در کارآموزی سازمان یافته ای شرکت کنید.(کارآموزی شغلی)
در دوره کارآموزی ارتقاء حرفه بعد از دریافت دعوتنامه در استرالیا شرکت کنید.
بعد از دریافت دعوتنامه در پروژه تحقیقاتی استرالیا شرکت کنید.
شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که مشمول یکی از گزینه های زیر باشید:
کارآموز شغلی: جهت افرادی که به کارآموزی مبتنی بر محل کار نیاز دارند تا اینکه بتوانند مهات های خود را در شغل خود، زمینه تحصیلی دانشگاهی خود یا زمینه تخصصی خود را ظرف مدت 2 سال ارتقاء دهند.
فرد متخصص، مدیر یا مقام رسمی دولتی: جهت افراد متخصص، مدیران یا مقامات رسمی دولتی که قصد شرکت در دوره های ارتقاء حرفه در استرالیا را دارند.این برنامه باید توسط یک کارفرما خارج از استرالیا سازمان دهی شده و معمولا تا 18 ماه بطول می انجامد.
تحصیل کرده متخصص: جهت افرادی که در تخصص خاصی تحصیل کرده و جهت شرکت در پروژه تحقیقاتی بمدت 12 ماه در یک موسسه تحقیقاتی یا دانشگاه استرالیایی دعوت شده اند.
همچنین شما لازم است:
اسپانسر داشته باشید.
قصد حقیقی شما اقامت موقت در استرالیا باشد.
پشتوانه مالی کافی داشته باشید.
حداقل 18 سال داشته باشید.
با داشتن این ویزا شما می توانید:
در استرالیا تا زمان اتمام دوره کارآموزی یا تحقیقان اقامت داشته باشید.
مشغول دوره کارآموزی که که در درخواست ویزای خود مطرح کرده اید، شوید.
به دفعات از تاریخ صدور ویزا تا تاریخ اعتبار آن، به استرالیا سفر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا برای دانشجویان بین المللی است که به تازگی از یک موسسه آموزشی استرالیا فارغ التحصیل شده اند و بواسطه این ویزا می توانند بعد از اتمام تحصیلات به صورت موقت در استرالیا مشغول به کار شوند.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

سن شما کمتر از 50 سال باشد.
در استرالیا باشید.
شرایط تحصیلات دو ساله استرالیا را داشته باشید.
کاربر ماهر زبان انگلیسی باشید (کسب حداقل نمره 6 در هر مهارت آزمون آیلتس)
به تازگی در رشته واجد شرایط مرتبط با یکی از کدهای شغلی موجود در لیست مشاغل متخصصین، فارغ التحصیل شده باشید.
این ویزا به صورت زیر می باشد:
فارغ التحصیلان دارای تخصص: جهت دانشجویان بین المللی که دارای مدرک تحصیلی واجد شرایطی بوده و تخصص و دانش آنها مرتبط با یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل (SOL) می باشد که در این صورت یک ویزای 18 ماهه اخذ میکنند.
کار بعد از تحصیلات: جهت دانش آموزان بین المللی که فارغ التحصیل یکی از مقاطع تحصیلی عالی از یک موسسه تحصیلی استرالیایی بوده و مدت این ویزا بسته به میزان تحصیلات متقاضی می تواند تا 4 سال باشد.
شما به عنوان متقاضی اصلی این ویزا بایستی در شش ماه گذشته دارای یکی از ویزاهای تحصیلی زیرگروه 572، 573 یا 574 باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل در مدارس تمام وقت شوید.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

در مدرسه راهنمایی ثبت نام کرده باشید.
در برنامه معاوضه دانش آموزی یک مدرسه راهنمایی شرکت کرده باشید.
در برخی موارد اگر در مدرسه ابتدایی هم ثبت نام کرده باشید میتوانید جهت این ویزا اقدام کنید.
با داشتن این ویزا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. بواسطه این ویزا شما شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید. اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.
بواسطه این ویزا:
شما می توانید در استرالیا تحصیل کنید.
اعضاء خانواده شما در صورت داشتن شرایط می توانند شما را در استرالیا همراهی کنند.
از آغاز تحصیلات خود در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید.
همسر شما می تواند تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شودویزای بخش تحصیل و کارآموزی فنی و حرفه ای ( زیرگروه 500)
بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل در دوره تمام وقت آموزش فنی و حرفه ای شوید.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که در دوره تحصیلی و کارآموزی فنی و حرفه ای ثبت نام کرده باشید و در واقع شما قبل از اقدام جهت این ویزا بایستی پذیرش تحصیل تمام وقت یک موسسه آموزشی در استرالیا را کسب کرده باشید.
این ویزا جهت دانش آموزان بین المللی است که قصد تحصیل در استرالیا داشته و دارای یکی از مدارک زیر باشند:

مدرک سطح یک، دو، سه و چهار
دیپلم VET
فوق دیپلم VET
مدرک تحصیلی فنی و حرفه ای
زمانی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که یکی از موارد زیر شامل حال شما شود:

درخواست شما جهت ویزای تحصیلی برای اولین بار مطرح شده باشد.
درخواست ویزای تحصیلی بعدی داشته باشید.
یکی از اعضاء خانواده در استرالیا دارای ویزای تحصیلی است و شما قصد پیوستن به او را دارید.
بواسطه این ویزا:
شما می توانید در استرالیا تحصیل کنید.
اعضاء خانواده شما در صورت داشتن شرایط می توانند شما را در استرالیا همراهی کنند.
از آغاز تحصیلات خود در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید.
همسر شما می تواند تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شود.
با داشتن این ویزا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. بواسطه این ویزا شما شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید. اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به انجام مطالعات تحقیقاتی کارشناسی اشد خود شوید.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که در رشته ای جهت کسب یکی از مدارک زیر ثبت نام کرده باشید:
کارشناسی ارشد دارای تحقیق
دکتری
با داشتن این ویزا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. بواسطه این ویزا شما شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید. اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.

بواسطه این ویزا:
شما می توانید در استرالیا تحصیل کنید.
اعضاء خانواده شما در صورت داشتن شرایط می توانند شما را در استرالیا همراهی کنند.
از آغاز تحصیلات خود در دوره کارشناسی ارشد دارای تحقیق یا دوره دکتری در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید به هر تعداد ساعتی کار کنید.
همسر شما می تواند تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل در یکی از دوره های تمام وقت زیر شوید:
دوره های پایه فاقد مدرک
دوره ها یا قسمت هایی از دوره های فاقد مدرک (بغیر از دوره ELICOS)
شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که در دوره ای ثبت نام کرده باشید که در پایان آن مدرکی صادر نمی شود:

با داشتن این ویزا شما می توانید:

تا پایان دوره تحصیل خود در استرالیا بمانید.
اعضاء خانواده واجد شرایط خود را به همراه خود به استرالیا بیاورید.
از آغاز تحصیلات خود در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل تمام وقت شوید.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

شما به عنوان یک دانشجوی بین امللی اسپانسری سازمان AusAID یا Department of Defence را کسب کرده باشید.
با داشتن این ویزا شما می توانید:
تا پایان دوره تحصیل خود در استرالیا بمانید.
اعضاء خانواده واجد شرایط خود را به همراه خود به استرالیا بیاورید.
از آغاز تحصیلات خود در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

اگر ولی دانش آموز بین المللی زیر 18 سال باشید که با ویزای دانشجویی در استرالیا مشغول تحصیل است بواسطه این ویزا می توانید در استرالیا بمانید. در موارد استثناء این ویزا میتواند برای ولی دانش آموز بین المللی بالای 18 سال که با ویزای دانشجویی در استرالیا مشغول تحصیل است نیز صادر شود.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

سن شما حداقل 21 سال باشد.
شما والدین یا مسئول قانونی نگهداری دانش آموز باشید.
اعضاء خانواده شما هیچکدام کمتر از 6 سال نداشته باشند.
توانایی پرداخت هزینه های زندگی و رفاه دانش آموز را داشته باشید.
با داشتن این ویزا شما می توانید:
در طول دوره تحصیلی و تا زمانی که دانش آموز 18 ساله شود در استرالیا بمانید.
در صورتی که بعد از تاریخ 24 مارس 2012 درخواست ویزای شما ثبت شده باشد، میتوانید تا 20 ساعت در هفته مشغول گذراندن دوره زبان انگلیسی فشرده (ELICOS) شوید.
تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل در دوره های دیگر شوید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیلات عالی تمام وقت شوید.

شرایط مورد نیاز:
این ویزا مختص دانشجویان بین المللی است که دارای یکی از مدارک ذیل در رشته تحصیلی خود می باشند:

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
با داشتن این ویزا شما می توانید:
در استرالیا مشغول تحصیل شوید.
اعضاء خانواده واجد شرایط خود را به همراه خود به استرالیا بیاورید.
از آغاز تحصیلات خود در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید.
همسر شما می تواند تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شود.
می توانید چندین بار به استرالیا وارد شوید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل در دوره فشرده تمام وقت زبان انگلیسی برای دانشجویان خارجی (ELICOS) شوید.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که در دوره فشرده تمام وقت زبان انگلیسی برای دانشجویان خارجی (ELICOS) ثبت نام کرده باشید و در واقع شما قبل از اقدام جهت این ویزا بایستی پذیرش تحصیل تمام وقت یک موسسه آموزشی در استرالیا را کسب کرده باشید.
زمانی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که یکی از موارد زیر شامل حال شما شود:
درخواست شما جهت ویزای تحصیلی برای اولین بار مطرح شده باشد.
درخواست ویزای تحصیلی بعدی داشته باشید.
یکی از اعضاء خانواده در استرالیا دارای ویزای تحصیلی است و شما قصد پیوستن به او را دارید.
با داشتن این ویزا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. بواسطه این ویزا شما شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید. اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا برای فارغ التحصیلان دانشگاه های مورد تایید است و تحت شرایط ویزا مدت 18 ماه برای آنها ویزا صادر میشود.

شرایط لازم:
فارغ التحصیلان دانشگاه های مورد تایید با داشتن شرایط ذیل میتوانند برای این ویزا تشکیل پرونده بدهند.
• سن متقاضی باید کمتر از 31 سال باشد
• مدرک تحصیلی مهندسی واجدشرایط ازیک دانشگاه مورد تاییددردوسالگ ذشته اخذ شده باشد
• قبلا برای این ویزا اقدام نشده باشد
• از توانائی زبان انگلیسی برخوردار باشند
• آزمایشات پزشکی و عدم سوء پیشینه را ارائه دهند

مدرک تحصیلی مهندسی:
2 سال پیش از آنکه برای این ویزا تشکیل پرونده داده شود یکی از مدارک ذیل را در رشته های مهندسی به اتمام رسانده باشند:

• کارشناسی
• کار شانسی ارشد
• دکترا
• دیپلم کارشناسی ارشد

مدرک تحصیلی باید شامل مدرک تحصیلی مهندسی از قبیل ذیل باشد:
• مهندسی عمران
• مهندسی سازه
• مهندسی شیمی
• مهندسی محیط زیست
• مهندسی برق
• مهندسی الکترونیک
• مهندسی مکانیک
• مهندسی تولید
• مهندسی معدن
• مهندسی مواد

دانشگاه های مورد تایید:
مدرک تحصیلی مهندسی ازموسسه آموزشی (دانشگاه)به رسمیت شناخته شده باشد. تحصیل دریک موسسه یاکالج که باموسسه شناخته شده وابسته باشدجزء دانشگاه های مورد تایید بشمار نمیرود . دانشگاه تهران و دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک سابق) دانشگاه های مورد تایید در ایران میباشند

توانائی زبان انگلیسی: 
ارائه معدل کل 6 با نمره حداقل 5 در هر مهارت در امتحان زبان IELTS که در سه سال گذشته انجام گرفته شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.