برای پیکاپ ویزای کانادا در ترکیه ما پاسپورت شما را دو روز در هفته ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت کانادا، پاسپورت مهر خورده را در روزهای یک شنبه و چهارشنبه بازمیگردانیم تا به شما تحویل دهیم. اگرچه برای این کار نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود ولی به طور معمول کارهای شما دو هفته طول خواهد کشید.

برای پیکاپ ویزای کانادا در امارات ما هر روز پاسپورت های شما را ارسال می کنیم. پاسپورت شما ۳ تا ۴ روز بعد به سفارت تحویل داده خواهد شد. پس از تحویل مدارک، انجام کارهای اداری توسط سفارت کانادا حدودا دو هفته طول خواهد کشید. در نهایت پاسپورت مهر خورده روز دوشنبه برگشت داده می شود تا به شما تحویل داده شود.

مدارک لازم:

ویزای مهاجرتی

  • پرینت ایمیل سفارت
  • پاسپورت امضا شده
  • دو قطعه عکس ۵*۷ (مهر، تاریخ، آدرس و شماره عکاسی لازم می باشد.)
  • قد و رنگ چشم
  • تکمیل صفحه آخر ایمیل سفارت (ایمیل شخص، آدرس، شماره تلفن)

ویزای غیر مهاجرتی

  • امضای فرم وکالت نامه
  • پاسپورت با امضا
  • پرینت ایمیل سفارت
  • فرم وکالت نامه

هزینه های پیکاپ

 

شهر پیکاپ

 

 

نوع ویزا

 

 

مسافر

 

 

آنکارا

 

 

مهاجرتی و غیر مهاجرتی

 

 

200 هزار تومان + 65 لیر

 

ابوظبی

 

 

غیرمهاجرتی

 

420 درهم امارات

 

دبی

 

غیرمهاجرتی

 

170 درهم امارات