برای پیکاپ ویزای انگلیس در ترکیه ما مدارک شما را دو روز در هفته ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری توسط کنسولگری انگلیس ، پاسپورت را در روزهای یک شنبه و چهارشنبه بازمیگردانیم تا به شما تحویل دهیم. اگرچه برای این کار نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود ولی به طور معمول کارهای شما یک هفته طول خواهد کشید.

برای پیکاپ ویزای انگلیس در امارات ما هر روز پاسپورت های شما را ارسال می کنیم. پاسپورت شما ۳ تا ۴ روز بعد به سفارت تحویل داده خواهد شد و پس انجام کارهای اداری توسط سفارت انگلیس، پاسپورت روز دوشنبه باز می گردد تا به شما تحویل داده شود. برای پیکاپ ویزای انگلیس در امارات هم نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود، اما معمولا این پروسه ۲ هفته طول خواهد کشید.

برای پیکاپ ویزای انگلیس در ایروان متقاضی باید در روز انگشت نگاری آدرس مشخص شده در ایروان را (که توسط کانتر وقت سفارت به ایشان اعلام میگردد) به سفارت اعلام نماید. زمانیکه نتیجه ویزا آماده شود توسط سفارت به دفتر این شرکت ارسال شده و با اولین پرواز روز جمعه به ایران بازگشته و روز شنبه آماده تحویل خواهد بود.

در صورتیکه متقاضی در روز انگشت نگاری آدرسی ارائه نداده باشد، می بایست بعد از بازگشت به ایران به همکاران ویزای انگلیس اطلاع دهد تا پیگیری های لازم انجام شود.

مدارک لازم:

  • وکالت نامه
  • ایمیل جواب سفارت
  • اصل رسید بارکددار سفارت انگلیس
  • اصل پاسپورت متقاضی

هزینه های پیکاپ

شهر پیکاپ

 

مسافر(هرنفر)

 

آنکارا

 

70 دلار

 

ابوظبی

 

درهم امارات

 

دبی

 

170 درهم امارات

 

استانبول

 

120 دلار

 

ایروان

 

60 دلار

 

دو طرفه انگلیس( استانبول)
140 دلار

 

دو طرفه انگلیس( استانبول)
220 دلار